"Quét sạch chủ nghĩa cá nhân" vẫn còn nguyên giá trị

THỨ HAI, 03/09/2018 13:09:35

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi về cõi vĩnh hằng ngày 2.9.1969, để lại cho toàn Đảng, toàn dân nhiều tài sản quý giá, đó là tư tưởng của Người.

Ngày 3.2.1969, nhân ngày kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng, Người viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. 

Người nhắc lại rằng: "39 năm đấu tranh cách mạng, hy sinh gian khổ, Đảng đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhưng bên cạnh đó còn một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém”. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo "mình vì mọi người", mà chỉ muốn "mọi người vì mình"… Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ… Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết… làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.

Bài viết ra đời đến nay gần nửa thế kỷ nhưng vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa giáo dục cho toàn Đảng, toàn dân. Các cán bộ, đảng viên càng thấm thía tư tưởng của Người, càng ý thức rằng không ngừng làm tốt công tác giáo dục về lý tưởng cộng sản, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lấy công tác tự phê bình và phê bình để tăng thêm sức mạnh chiến đấu của Đảng. Càng hiểu rõ về tác phẩm này của Bác càng phải hoan nghênh, khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Đảng viên nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ, giữ kỷ luật Đảng nghiêm minh. Mỗi đảng viên đặt lợi ích cách mạng, lợi ích của Đảng, nhân dân lên trên hết và tham gia quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, gần gũi với quần chúng.

Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, kinh tế mở rộng, hội nhập quốc tế chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Ngày xưa quy mô sản xuất kinh tế còn nhỏ bé, giá trị kinh tế còn thấp, nếu cán bộ vi phạm làm thiệt hại cho cách mạng, cho nhân dân một phần, thì nay với quy mô sản xuất và giá trị kinh tế kỹ thuật rất to lớn, nếu cán bộ vi phạm làm thiệt hại cho dân, cho Đảng có thể sẽ gấp nhiều lần. Đó là bài học vừa có tính lý luận và sinh động thực tiễn. 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành ở tỉnh ta đang có nhiều hoạt động thiết thực. Chúng ta đọc lại tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người như thấy ánh đuốc soi rọi cho mỗi cán bộ, đảng viên trên con đường học tập và phục vụ nhân dân, tránh xa bóng tối của chủ nghĩa cá nhân.
THIÊN GIA TRANG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu