Đường liên xã Đồng Tâm - Hồng Dụ xuống cấp

Một số đoạn đã xuống cấp, mặt đường bị nứt, vỡ, xuất hiện nhiều ổ gà, không bằng phẳng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tin mới nhất