Hải Dương không để lỡ nhịp cầu số

Hải Dương đã thể hiện quyết tâm cao trên lộ trình chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh.

Tin mới nhất