Một số sản phẩm bắt buộc ghi nhãn hàng hóa điện tử

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.

Tin mới nhất

Nông nghiệp - Nông thôn

​Hỗ trợ các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP lần đầu

​Hỗ trợ các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP lần đầu

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh vừa hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí công bố chất lượng cho 40 sản phẩm của 34 chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2022.

Thị trường

Cổ phiếu tăng mạnh sau tin họp gỡ tín dụng cho bất động sản, có khung giá điện mới

Cổ phiếu tăng mạnh sau tin họp gỡ tín dụng cho bất động sản, có khung giá điện mới

Nhiều cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và điện tăng mạnh sau thông tin Ngân hàng Nhà nước họp gỡ khó tín dụng cho bất động sản và tin tăng khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.