Độc đáo di tích nghệ thuật cấp quốc gia đình Bùi Xá

Trải qua thăng trầm thời gian, đình Bùi Xá, xã Nhân Quyền (Bình Giang) đến nay vẫn lưu giữ được nhiều giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc cổ kính. 

Tin mới nhất