Hiệu quả app "Luyện sử 24h"

"Luyện sử 24h" là phần mềm của cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hoài (sinh năm 1990), giáo viên Trường THPT Gia Lộc II nhằm tạo hứng thú cho học sinh và thuận tiện cho giáo viên khi chấm bài.

Tin mới nhất