Đòi hỏi rập khuôn nguy hiểm

Hiện nay, trong xã hội và ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên xuất hiện không ít ý kiến cho rằng, để Việt Nam tăng tốc phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình thì phải rập khuôn mô hình phát triển kinh tế, sao chép luật pháp, hệ thống giáo dục, sách giáo khoa của các nước phát triển.

Tin mới nhất