Mở ra cơ hội cho ngành sản xuất chip tại Việt Nam

Một số tập đoàn công nghệ tại Việt Nam đang triển khai nghiên cứu, sản xuất chip và mở ra cơ hội trở thành trung tâm sản xuất chip.

Tin mới nhất