Cổ phiếu tăng mạnh sau tin họp gỡ tín dụng cho bất động sản, có khung giá điện mới

Nhiều cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và điện tăng mạnh sau thông tin Ngân hàng Nhà nước họp gỡ khó tín dụng cho bất động sản và tin tăng khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Tin mới nhất

Công nghiệp

Một số sản phẩm bắt buộc ghi nhãn hàng hóa điện tử

Một số sản phẩm bắt buộc ghi nhãn hàng hóa điện tử

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.

Nông nghiệp - Nông thôn

​Thanh Miện có nhiều mô hình tích tụ ruộng đất nhất tỉnh

​Thanh Miện có nhiều mô hình tích tụ ruộng đất nhất tỉnh

Toàn huyện có 65 mô hình tích tụ ruộng đất ở các xã Phạm Kha, Ngô Quyền, Ngũ Hùng, Hồng Quang, Đoàn Kết… với tổng diện tích hơn 658 ha.

Thị trường

Cổ phiếu tăng mạnh sau tin họp gỡ tín dụng cho bất động sản, có khung giá điện mới

Cổ phiếu tăng mạnh sau tin họp gỡ tín dụng cho bất động sản, có khung giá điện mới

Nhiều cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và điện tăng mạnh sau thông tin Ngân hàng Nhà nước họp gỡ khó tín dụng cho bất động sản và tin tăng khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.