Hà Nội tạo lập các làng nghề xanh bằng sản xuất sạch

TP Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế.

Tin mới nhất