Cấm theo giờ đối với xe ô tô tải từ 4 trục trở lên qua đường tỉnh 391

Từ nay, xe ô tô tải từ 4 trục trở lên chỉ bị cấm lưu thông trên đường tỉnh 391 trong các giờ cao điểm từ 5 giờ - 8 giờ và từ 16 giờ - 19 giờ 30 hằng ngày.

Tin mới nhất