Số ca mắc Covid-19 ở Hải Dương liên tục giảm 

Số ca mắc Covid-19 tại Hải Dương trong 3 tháng qua liên tục giảm cho thấy dịch Covid-19 vẫn đang được kiểm soát tốt.

Tin mới nhất