Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua 20 nghị quyết

Chiều 8.12, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.