Hơn 30 nhân viên vệ sinh môi trường đang thu gom, vận chuyển rác ở các địa điểm khác nhau trong khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.
<video source="/files/library/video/nhat%20rac%20moi.mp4" />

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.