Kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều niềm vui, phấn khởi cho người dân.
.

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.