Chậm trả tiền trọ bao lâu sẽ bị chủ nhà cắt hợp đồng?

THỨ BẢY, 18/04/2020 07:26:20

Hỏi: Tôi ký hợp đồng thuê trọ 36 tháng, mới ở được 6 tháng. Do khó khăn bởi Covid-19, tôi chậm trả tiền trọ. Theo quy định, tôi chậm trả tiền trọ bao lâu sẽ bị chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn?

Thanh Thuý (TP Hải Dương)

Trả lời: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014, bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng thì bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê.

Bởi vậy, nếu đang gặp khó khăn về kinh tế do Covid-19, bạn có thể nói tình hình thực tế để chủ nhà biết và thông cảm, chia sẻ. Theo luật, nếu bạn chậm trả tiền nhà dưới 3 tháng và thời hạn thuê nhà còn thì chủ nhà không có quyền chấm dứt hợp đồng.   

Theo khoản 2 điều 129, khoản 2 điều 132, ngoài trường hợp nêu trên, bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định.

2. Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê.

4. Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê.

5. Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục.

6. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được bên thuê đồng ý thì bên cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê.

Giá thuê nhà ở mới do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo quy định của pháp luật.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu