Những điển hình tiên tiến làm theo gương Bác: Bài 1: Hạt nhân đoàn kết xây dựng quê hương  

THỨ BA, 12/05/2020 07:03:21

Từ số này, báo điện tử Hải Dương đăng loạt bài "Những điển hình tiên tiến làm theo gương Bác" giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.


Từ thành công trong việc dồn điền, đổi  thửa, Chi bộ thôn Bá Thủy đã lãnh đạo nhân dân xây dựng  đường ra đồng, kênh mương, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng ruộng
Với tinh thần đoàn kết, đảng viên gương mẫu đi đầu, Chi bộ thôn Bá Thủy, Đảng bộ xã Long Xuyên (Bình Giang) đã lãnh đạo nhân dân trong thôn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Chi bộ thôn Bá Thủy hiện có 35 đảng viên. Nhớ lời căn dặn của Bác Hồ “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, chi bộ luôn chú trọng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tất cả các công việc của chi bộ đều được bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ. Chi bộ thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình, giúp cho mỗi cá nhân nhận rõ mặt mạnh, mặt yếu để ngày càng tiến bộ hơn. Nhờ vậy đã phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ.

Thôn Bá Thủy có hơn 1.090 dân. Trước đây, đồng ruộng Bá Thủy manh mún, nhỏ lẻ, mỗi hộ trong thôn có từ 4-5 mảnh. Đường ra đồng rất khó đi. Nhưng hôm nay Bá Thủy đã có sự thay đổi lớn. Những cánh đồng đều là các ô thửa lớn. Tất cả đường ra đồng, đường nội đồng của thôn được đổ bê tông rộng từ 2,3-2,5 m, dễ dàng đưa máy móc cơ giới vào đồng ruộng.

Thành quả ấy có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Chi bộ thôn. Ông Nguyễn Văn Khuê, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bá Thủy cho biết những năm 2014-2015, khi bắt tay dồn điền, đổi thửa, địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Ruộng đất ở Bá Thủy không đồng đều, chỗ tốt, chỗ xấu nên đa số người dân đều chung tâm lý không muốn dồn vì sợ bốc phải chân ruộng xấu. Để hoàn thành dồn điền, đổi thửa, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ trong chi bộ và nhân dân. Các đảng viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân ủng hộ, đồng thời gương mẫu thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Dồn điền, đổi thửa thành công, mỗi hộ chỉ còn từ 1-2 mảnh. Mỗi lô rộng từ 45-50 m, cứ cách 2 lô lại có hệ thống tiêu thoát nước. Địa phương không chia chân ruộng mạ mà chỉ đạo người dân chuyển đổi phương thức gieo cấy từ mạ dược sang gieo vãi, mạ sân, cấy máy. Việc áp dụng cơ giới vào đồng ruộng, đưa những giống lúa chất lượng cao vào sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, tạo được sự tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 42,8 triệu đồng; năm nay phấn đấu đạt 48 triệu đồng.

Nhiều đảng viên trong chi bộ đã gương mẫu hiến hàng trăm m2 đất làm đường nội đồng. Nhân dân Bá Thủy đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng, 500 ngày công lao động, hiến 380 m2 đất ở, 40.000 m2 đất nông nghiệp… để làm đường giao thông, đường ra đồng, đường nội đồng, nhà văn hóa thôn. Mọi việc từ huy động sức dân đóng góp tiền, ngày công, vận động hiến đất đều được đưa ra bàn bạc theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân thụ hưởng”.

Trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ Bá Thủy đã duy trì nền nếp việc học tập các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Qua đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hằng năm, 100% số cán bộ, đảng viên trong chi bộ nghiêm túc đăng ký làm theo Bác với các nội dung phát huy tinh thần gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, gắn bó với nhân dân... Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ đều rà soát, chỉ rõ những việc chưa làm được, từ đó đề ra biện pháp khắc phục. Việc kiểm điểm đánh giá, phân loại đảng viên trên tinh thần cầu thị lắng nghe nên chi bộ tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.

Chi bộ Bá Thủy chỉ đạo các chi hội, đoàn thể trong thôn xây dựng và thực hiện các mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nuôi thủy sản, tổ phụ nữ thu gom rác thải nội đồng, trồng hoa ven đường... Các mô hình được triển khai đồng bộ, là những hạt nhân đoàn kết và đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ đoàn kết trong chi bộ, toàn dân Bá Thủy đã đồng lòng xây dựng quê hương. Ông Vũ Đình Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Long Xuyên nhận xét: “Chi bộ thôn Bá Thủy luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Bá Thủy là một trong những thôn đạt danh hiệu làng văn hóa sớm của huyện Bình Giang và sớm nhất xã Long Xuyên. Chi bộ thôn này nhiều năm liền được Đảng bộ xã khen thưởng”.
HÀ NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu