Thông tin tòa soạn

BAN BIÊN Tập

Tổng Biên tập:Nguyễn Quý Trọng

Điện thoại:0220.3897.955

Phó Tổng Biên tập:Nguyễn Hùng Chương

Điện thoại:0220.3897.370 (103)

Liên lạc

Địa chỉ tòa soạn:Số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Điện thoại:(0220) 3897.370 - 3897.993 - 3897.955

Fax:0220.3897.615

Email:baohaiduong@gmail.com

Đường dây nóng:Điện thoại: 0934243344

Phòng Thư ký tòa soạn:Trưởng phòng NGUYỄN THỊ THANH MAI

Điện thoại:0220.3897.370 (115,112,114)

Phòng Kinh tế:Phó Trưởng phòng phụ trách NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

Điện thoại:0220.3897.370 (117,118)

Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính:Trưởng phòng NGUYỄN TRỌNG TUÂN

Điện thoại:0220.3897.370 (104,116)

Phòng Văn hóa - Xã hội:Trưởng phòng NGUYỄN THỊ QUẾ

Điện thoại:0220.3897.370 (119,120)

Phòng Hành chính - Trị sự:Trưởng phòng Phạm sỹ Thắng

Điện thoại:0220.3897.370 (105,106,107)

Đặt báo

Bạn đọc có thể đặt mua các ấn phẩm báo in: Hải Dương thời sự, Hải Dương cuối tuần tại Phòng Hành chính - Trị sự Báo Hải Dương hoặc tại bưu điện nơi gần nhất.

Điện thoại:0220.3897.370 (105)

Fax:0220.3897.615

Email: phongquangcaobhd@gmail.com